Bạn có biết rằng Gymborg đã hỗ trợ dark mode. Buổi tối đọc các bài viết, các bài review không sợ mỏi mắt nữa rồi. Đồng thời từ hôm nay Gymborg sẽ bắt đầu hiện quảng cáo banner nhỏ trong bài viết. Bạn hãy dành thời gian xem, đừng chặn quảng cáo, click vô banner  để  support Gymborg. Giúp cho gymborg có thể tạo ra nhiều nội dung có giá trị, hấp dẫn, trả phí server ...

Xin cảm ơn bạn rất nhiều