Circuit training là loại bài tập huấn luyện mạch/trạm điển hình bao gồm khoảng 6-12 trạm thể dục. Sau khi hoàn thành một trạm, thay vì nghỉ ngơi, bạn di chuyển nhanh đến trạm tiếp theo. Một bài tập sức mạnh cơ bắp xen kẽ một bài tập sức bền giữa các nhóm cơ khác nhau, chẳng hạn như phần trên, phần dưới và phần bụng, do đó, rất ít hoặc không cần nghỉ ngơi giữa các trạm.

Một mạch (circuit) được tính là khi tất cả các bài tập được chọn đã được hoàn thành. Nhiều circuit có thể được thực hiện trong một buổi tập

Circuit training thường sẽ bao gồm 6-12 bài tập và nên được cấu trúc theo cách cho phép bạn tiếp tục thực hiện các bài tập với kỹ thuật tốt và khoảng thời gian nghỉ rất ngắn.

Ưu điểm của circuit training

Circuit training thì rất hiệu quả về mặt thời gian, do đó nó là một phương pháp  tập luyện khá phổ biến. Đó là một cách tuyệt vời để cải thiện sức khỏe tim mạch và sức bền cơ bắp.

Circuit training sẽ nâng cao nhịp tim của bạn và giữ cho nó cao qua xuyên suốt toàn bộ mạch do thời gian nghỉ ngắn, cơ bắp lớn được làm việc cùng nhau và sự kết hợp của các bài tập trên, dưới và toàn bộ cơ thể.

Một set bài tập được chọn phù hợp và có cấu trúc mạch tốt có nghĩa là bạn có thể chuyển từ bài tập này sang bài tập tiếp theo mà không mệt mỏi quá mức.  Circuit training có một số lợi ích của tập luyện cardio và tập tạ nhưng sẽ không sao chép một cách cụ thể.

Khi nào nên rèn luyện theo kiểu circuit training?

Circuit training được sử dụng tốt nhất bởi các học viên trung cấp với thiết lập kỹ thuật tốt với nhiều bài tập đa dạng và có mức độ cơ bản về sức mạnh và thể lực.

Do thời gian phục hồi ngắn và sự đa dạng liên quan đến người mới bắt đầu có thể bị quá tải, nhưng một huấn luyện viên cá nhân sẽ có thể điều chỉnh các lựa chọn các bài tập và lựa chọn cân nặng để phù hợp với mọi cấp độ khả năng nếu bạn muốn tham gia lớp tập luyện mạch.

Circuit training là một lựa chọn tuyệt vời nếu bạn dễ chán, thiếu thời gian hoặc không thích luyện tập một mình. Nó có thể bao gồm nhiều hoặc ít thiết bị tùy thích, điều này lý tưởng cho việc đào tạo nhóm và không gian hạn chế.

Ví dụ về circuit training

30 giây tập luyện với 30 giây nghỉ giữa mỗi bài tập. Thực hiện mạch ba lần với ba phút nghỉ giữa mỗi mạch.

  • Jumping squat
  • Push up
  • Skydivers
  • V sits
  • High knees
  • Jumping lunge
  • Plank to push up
  • YTW
  • Side plank rotations
  • Lateral skaters

Nguồn Nuffieldhealth